På tal om kvinnor och män

På tal om kvinnor och män

På tal om kvinnor & män. Som ett led i att belysa det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv har Pantzare Information på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten sammanställt och utformat...
Fakta om Norrbottens län

Fakta om Norrbottens län

Fakta om Norrbottens län På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten togs denna faktabok fram som ett komplement till den bild som ges av besöksnäringens organisationer. Syftet med faktaboken är att ge en aktuell, statistisk bild av Norrbottens län. Här finns uppgifter...
Jämställdhet Örebro

Jämställdhet Örebro

Jämställdhet Örebro Det är en webbplats vi tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro län. Webbplatsen är uppbyggd kring de nationella jämställdhetspolitiska målen och visar hur det ser ut i Örebro län och dess kommuner idag. Källor är bland annat SCB,...