På tal om kvinnor & män.

Som ett led i att belysa det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv har Pantzare Information på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten sammanställt och utformat faktaboken ”På tal om kvinnor och män i Norrbotten”.

Det är en faktabok i fickformat som från pärm till pärm genom statistiska fakta visar hur jämställdheten är i länet genom att belysa nuläge och utveckling samt jämföra länet med riksgenomsnittet. Boken finns att beställa hos Länsstyrelsen i Norrbotten.