Jämställdhet Örebro

En webbplats vi tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro län. Innehållet är uppbyggd kring de nationella jämställdhetspolitiska målen och visar hur det ser ut i Örebro län och dess kommuner idag. 

En webbplats som vi uppdaterar på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro län. Webbplatsen är uppbyggd kring de nationella jämställdhetspolitiska målen och visar hur det ser ut i Örebro län och dess kommuner idag.

Källor är bland annat SCB, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och BRÅ. Webbplatsen är ett projekt som löper över tre år och uppdateras kontinuerligt när ny statistik finns tillgänglig. Här hittar du till sidan för jämställdhet hos Länsstyrelsen i Örebro län.