Regionfakta

Vilka är tillgångarna och hindren för att få till stånd en långsiktig utveckling i länet?

För att besvara den frågan har vi i nära samarbete med våra uppdragsgivare samlat statistik på ett överskådligt sätt på webbplatsen. För närvarande beskrivs varje medverkande län i 15 kapitel med ca 350 tabeller och diagram. Alltid en nulägesbeskrivning som oftast även är kompletterad med en tidsserie och analys. Dessutom har vi valt ut tretton områden som presenteras under rubriken Snabbstatistik som uppdateras varje månad eller kvartal.

Det är bland annat statistik över antal gästnätter, öppet arbetslösa, konkurser, passagerare per flygplats och liknande. Tillsammans med våra användare utvecklas webbplatsen kontinuerligt för att följa samhällets utveckling. Jämställdhet är numer ett eget kapitel under utvecklande samtidigt som befolkning och hushåll utökats med flera avsnitt om integration.

Styrkan i regionfakta.com är just den statiska formen, varje län presenteras likadant för att användare på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna ta till sig statistiken och även göra jämförelser.

Vi har medvetet valt att presentera tabeller och diagram på ett tydligt och enkelt sätt för att undvika att du som användare tappar bort dig bland interaktiva knappar och reglage.

Regionfakta används av fler än våra finansiärer, det ser vi på besöksstatistiken och genom de förfrågningar vi får via mejl och telefon från högskolor, universitet, näringslivet, statliga organisationer, allmänheten och media.