Om oss

Vi kan nog kalla oss specialister inom informationssökning

Pantzare Information startades 1998 som en avknoppning till SCBs kontor i Norrbotten. Idag är vi ett konsultföretag med statistik och informationsbearbetning som specialitet. Vi hjälper dig att söka fakta, bearbeta och presentera den i det format du önskar. Vi sammanställer statistiska rådata till begripliga diagram och grafer. Utöver fakta- och informationssökning har vi även lång erfarenhet av trycksaksproduktion, och kan även visualisera och formge resultatet av det arbete vi gör.

Sammanställning av relevant statistik är ett omfattande arbete som vi med åren tagit fram effektiva arbetssätt för att genomföra. Oavsett om det ska publiceras som en tryckt eller digital faktasamling krävs utöver idogt arbete även en rad arbetsverktyg för att få det gjort. De verktyg vi använder mest utöver databaser är MS Excel och MS Access, Harward Express, Mapinfo, InDesign och Illustrator.

En av våra främsta produkter är webbplatsen regionfakta samt faktaböcker och broschyrer med innehåll av regionalekonomisk karaktär.

Kunder

Samt företag och mindre organisationer.