Om oss

Vi utför informationssökning med hjälp av vetenskapliga databaser, öppna källor och statistikkällor där råmaterialet kan bestå av allt från tabeller till färdigskrivna rapporter och analyser.

Pantzare Information startades redan 1998 och är ett konsultföretag med informationsbearbetning som specialitet. Vi hjälper dig att söka information, behandla och presenterar den för dig i det format du anser lämpar sig bäst. Tack vare vår erfarenhet kan vi smidigt sammanställa statistiska rådata till begripliga diagram och grafer våra kunder kan vidareförädla själva. Vi har lång erfarenhet av grafisk formgivning och producerar även trycksaker, det innebär även att vi kan visualisera och formge resultatet av det arbete vi gör, det gör slutprodukten lätt att ta till sig och förstå.

Vi har lång erfarenhet av informationssökning, statistikpresentation och grafisk formgivning. Sammanställningen av relevant statistik är ett omfattande arbete som vi med åren arbetat fram effektiva arbetssätt för att genomföra. Våra dagliga arbetsverktyg är program som MS Excel och MS Access, Harward Express, Mapinfo, InDesign, Illustrator och databaser av olika slag.

En av våra främsta produkter är webbplatsen regionfakta samt faktaböcker och broschyrer med innehåll av regionalekonomisk karaktär.

Kunder

Utöver dessa hjälper vi även mindre företag med informationssökning.