Projekt

På tal om kvinnor & män

Pantzare Information har på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten sammanställt och utformat faktaboken ”På tal om kvinnor och män i Norrbotten”.

Regionfakta.com

Statistikwebbplatsen du inte klarar dig utan. För närvarande beskrivs varje medverkande län i 15 kapitel med ca 350 tabeller och diagram.

Fakta om Norrbottens län

På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten togs denna faktabok fram som ett komplement till den bild som ges av besöksnäringens organisationer.                          

Jämställdhet Örebro

Vi har tagit fram en webbplats på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro län. Webbplatsen är uppbyggd kring de nationella jämställdhetspolitiska målen och visar hur det ser ut i Örebro län och dess kommuner idag.