Projekt

På tal om kvinnor och män

Pantzare Information har på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten sammanställt och utformat faktaboken ”På tal om kvinnor och män i Norrbotten”. Vi har även producerat motsvarande trycksak till Länsstyrelsen i Örebro län.

Regionfakta.com

Webbplats med statistik. Grundläggande fakta som speglar den regionalekonomiska utvecklingen. För närvarande beskrivs varje medverkande län i 15 kapitel med ca 350 tabeller och diagram.

Fakta om Norrbottens län

En faktabok som är ett sammandrag av statistiken på webbplatsen Regionfakta. Denna publikation har vi genom åren gjort med olika upplägg till Länsstyrelserna i länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Kalmar.

Jämställdhet Örebro

En webbplats som vi uppdaterar på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro län. Webbplatsen är uppbyggd kring de nationella jämställdhetspolitiska målen och visar hur det ser ut i Örebro län och dess kommuner idag.