Tjänster

Statistikwebb maxad med fakta

Basen i vår verksamhet är den statistik som vi publicerar på vår webbplats Regionfakta. Vi har även möjlighet att ta fram webbsidor som skräddarsys efter kunds önskemål. Vi lägger upp information och håller den uppdaterad så länge projektet fortlöper. Det kan handla om statistik inom ett specifikt område som ska fungera som nätbaserad kunskapsbank.

Faktaprospekt & beslutsunderlag

På Pantzare Information håller vi oss till fakta. Vi befinner oss i en snabb och omfattande samhällsomvandling med globalisering, nya forskningsrön, krav på hållbarhet och jämställdhet, stora sjok av politik och en permanent orkan av information. Såväl enskilda som organisationer vill ta kloka beslut i denna komplexa och föränderliga tillvaro, vi sammanställer tillförlitliga fakta som hjälper våra kunder att gå från åsikt till insikt.

Informationssök & bearbetning

Vi har stor erfarenhet av att söka i och hantera databaser och använder alltid tillförlitliga källor. Utöver databaser för officiell statistik och branschstatistik har vi möjlighet att använda specifika databaser som rör forskning.
Ofta underskattas tiden det tar att söka och sammanställa fakta, vi fungerar som en resurs till företag och organisationer som varken har tid eller erfarenhet av att hitta rätt. Uppdragen kan handla om enstaka statistikuttag eller mer omfattande informationsbearbetning.

Trycksaker

Vi gillar att arbeta digitalt men självklart tar vi även fram trycksaker med statistik och fakta. Utöver faktainnehåll kan vi hjälpa till med utformning, översättning, originalframställning och tryck. Ibland kanske vi bara levererar tryckoriginal på GIS-kartor eller diagram till ett avsnitt i en större produktion eller så projektleder och redigerar vi hela trycksaken från förord till referenslista. Har ni önskemål om en utarbetad grafisk profil samarbetar vi med extern formgivare.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig.