Tjänster

Statistikwebb

Basen i vår verksamhet är den statistik som vi publicerar på vår webbplats Regionfakta. Vi har även möjlighet att ta fram webbsidor som skräddarsys efter vår kunds önskemål. Vi lägger upp information och håller den uppdaterad under en begränsad tid, oftast så länge projektet fortlöper. Det kan vara statistik inom ett specifikt område som ska fungera som kunskapsbank och stöd där även önskemål på tillgänglighet finns. Några exempel på skräddarsydda webbsidor vi tagit fram är Jämställdhet eller Region Norrland. LÄNKA!

Faktaprospekt & beslutsunderlag

På Pantzare Information håller vi oss till fakta. Vi befinner oss i en snabb och omfattande samhällsomvandling med globalisering, nya forskningsrön, automatisering, krav på hållbarhet och jämställdhet, stora sjok av politik och en permanent orkan av information via sociala medier. Såväl enskilda som organisationer vill ta kloka beslut i denna komplexa och raskt föränderliga tillvaro, vi sammanställer tillförlitliga fakta som hjälper våra kunder att gå från åsikt till insikt.

Informationssök & bearbetning

Vi har stor erfarenhet av att söka i, samt att hantera databaser och använder alltid tillförlitliga källor. Utöver de offentliga databaserna för officiell statistik och offentlig branschstatistik har vi tillgång till databaser som du inte hittar gratis på nätet. Ofta underskattas tiden det tar att söka och sammanställa fakta, vi fungerar som en resurs till företag och organisationer som varken har tid eller erfarenhet av att hitta rätt.

Trycksaker

Vi gillar att arbeta digitalt men självklart tar vi även fram trycksaker med information kring statistik och fakta. Utöver faktainnehåll kan vi hjälpa till med utformning, översättning, originalframställning och tryck. Ibland kanske vi bara levererar tryckoriginal på GIS-kartor eller diagram till ett avsnitt i en större produktion eller så projektleder och redigerar vi hela trycksaken från förord till referenstext. Har ni önskemål om en utarbetad grafisk profil samarbetar vi med extern formgivare.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig.