Regionfakta

Vilka är tillgångarna och hindren för en långsiktig utveckling i länet?

För att besvara den frågan har vi sammanställt regionalekonomisk statistik på webbplatsen Regionfakta. För närvarande beskrivs varje medverkande län i 15 kapitel med ca 350 tabeller och diagram. Alltid en nulägesbeskrivning oftast även är kompletterad med en tidsserie och indexserie. Statistiken uppdateras löpande när respektive myndighet publicerar ny statistik.

Dessutom har vi i kapitlet Snabbstatistik tretton områden som uppdateras varje månad eller kvartal. Snabbstatistik innehåller bland annat statistik över antal gästnätter, öppet arbetslösa, konkurser, passagerare per flygplats, påbörjade bostäder mm. Innehållet i Regionfakta utvecklas kontinuerligt för att följa samhällets utveckling.

Styrkan i Regionfakta är just den statiska formen, varje län presenteras likadant för att användare på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna ta till sig statistiken och även göra jämförelser.

Vi har medvetet valt att presentera tabeller och diagram på ett enkelt sätt för att undvika att du som användare tappar bort dig bland interaktiva knappar och reglage. Tabellerna är ofta kompletterande med diagram eller tematisk karta som går att ladda ner som pdf.

Regionfakta kräver ingen inloggning och används utöver tjänstemän och politiker i kommunal- och regional förvaltning även av högskolor, universitet, näringsliv, media och övrig allmänhet. Finansiärer är Länsstyrelser och Regioner.