Fakta om Norrbottens län

På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten togs denna faktabok fram som ett komplement till den bild som ges av besöksnäringens organisationer.

Syftet med faktaboken är att ge en aktuell, statistisk bild av Norrbottens län. Här finns uppgifter om arbetsmarknad och näringsliv, befolkning, geografi, natur, kultur, kommunikationer och en rad andra områden.

Vi har även producerat faktaböcker till Västerbottens län, Västernorrlands län och Östergötlands län.