Jämställdhet Örebro

Det är en webbplats vi tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro län. Webbplatsen är uppbyggd kring de nationella jämställdhetspolitiska målen och visar hur det ser ut i Örebro län och dess kommuner idag.

Källor är bland annat SCB, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och BRÅ. Vi har även genomfört enkätundersökningar som bygger på frivillighet och därför endast ger en indikation på fördelningen i kommunerna. Denna webbplats är ett projekt som löper över tre år och uppdateras kontinuerligt när ny statistik finns tillgänglig. Här hittar du till hemsidan för jämställdhet hos Länsstyrelsen i Örebro län.