tal om kvinnor & män.

Fickfakta som belyser det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

En faktabok i fickformat som från pärm till pärm genom statistiska fakta visar hur jämställdheten är i länet genom att belysa nuläge och utveckling samt jämföra länet med riksgenomsnittet. Boken är producerad på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten.

Vi har även producerat motsvarande trycksak till Länsstyrelsen i Örebro län.